v
Español English

El FDMB es va crear l’any 1997 per iniciativa del Ajuntament d’Artà i l’artista, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears.El  material que va inaugurar
el FDMB va ser cedit per el pare de l’artista, Miquel Barceló Gelavert,
i es va veure ràpidament ampliat gràcies a les donacions de tots
els museus  on  Miquel Barceló havia exposat , així com a una
intensa tasca de recerca en hemeroteques i arxius.

El FDMB alberga tota la documentació existent relacionada amb l’artista,
que es va actualitzant dia a dia amb l’objectiu de donar a conèixer
als visitants tant la trajectòria de l’artista com els projectes que es
realitzen en cada moment.

Horari:
de 9:00h. a 15:00h.

Telèfon:
(34) 608 961 179

Contacte:
fons.barcelo@gmail.com

a av